Fizisko personu datu aizsardzība

Kas jāņem vērā, lai nodrošinātu atbilstību jaunajām likumdošanas normām?

 

Šī gada 25. maijā visā Eiropas teritorijā stāsies spēkā Vispārējā datu aizsardzības regula, kas pazīstama ar saīsinājumu GDPR — General Data Protection Regulation). Šis dokuments tika izstrādāts, lai vienādotu dažādu valstu personas datu apstrādes prasību atšķirības, ļaujot tās pilsoņiem labāk pārvaldīt savus personiskos datus, nodrošinot savas tiesības uz privātumu visā Eiropas savienībā.

Regulas pilns teksts latviešu valodā ir pieejams Eiropas savienības tiesību aktu mājas lapā: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679. Tā papildina pašlaik Latvijā spēkā esošo Fizisko personu datu aizsardzības likumu: https://likumi.lv/doc.php?id=4042 tā jaunākajā — 2014. gada 7. marta redakcijā.

Regula nosaka datu pārvaldnieku un datu apstrādātāju atbildību un pienākumus fizisko personu datu aizsardzībā.

SIA „Ozols Grupa” palīdz saviem klientiem izpildīt datu pārziņa pienākumus, rīkojoties kā datu apstrādātājs. Domājot par mūsu produktu un pakalpojumu atbilstību šiem tiesību aktiem, esam tos pārskatījuši un uzlabojuši, un informējam, ka OZOLS programmatūra un „Ozols Grupa” sniegtie pakalpojumi atbilst minēto tiesību aktu prasībām.

Mūsu klientus, kas:

  • Izmanto OZOLS programmatūru,

  • Izmanto SIA „Ozols Grupa” sistēmu izvietošanas pakalpojumus,

  • Izmanto vai nākotnē izmantos mūsu speciālistu pakalpojumus fizisko personu datu apstrādē,

aicinām sazināties ar OZOLS atbalsta speciālistiem, lai precizētu tehniskos un organizatoriskos datu aizsardzības jautājumus.

Mēs sniegsim Jums nepieciešamo informāciju par datu uzglabāšanu, aizsardzību, datu pārziņa un apstrādātāja pienākumiem, kā arī normatīvo bāzi, kas jāņem vērā, lai nodrošinātu atbilstību jaunākajām Eiropas Savienības un Latvijas tiesiskajām normām.