9 lietas, kas uzlabos Tava uzņēmuma produktivitāti

Padomi lielāku un mazāku pārmaiņu ieviešanai augstākai produktivitātei

1) Tehnoloģiskie atsvaidzinājumi

Birojā pielietojamās tehnoloģijas ir piedzīvojušas strauju attīstību kopš pagājušā gadsimta 90. gadiem, un nereti uzņēmumi pietiekoši neapzinās iespējas, ko piedāvā mūsdienu ierīces un informāciju tehnoloģijas. Ir vērts ieguldīt laiku un uzmanību jaunāko tendenču apsekošanai un izvērtēšanai savām vajadzībām. Turklāt, tā kā procesu modernizācija un optimizēšana ir pietiekami nopietna vajadzība, ir vērts uzklausīt arī profesionāļu padomus. Ne mazāk svarīgi ir arī pārliecināties par veiksmīgu jauno tehnoloģiju integrēšanu uzņēmuma darbībā un kvalitatīvu darbinieku apmācību, lai nerodas gadījumi, kad iespējas, kas ir pieejamas un ievērojami uzlabotu produktivitāti, netiek izmantotas.

2) Paveiktā analīze

Iespēja kvalitatīvi un detalizēti analizēt padarīto ļauj izprast un novērtēt faktorus, kas paātrinājuši vai gluži pretēji – palēninājuši – uzņēmuma darbību. Ir svarīgi apzināties pēc iespējas vairāk veidus, kā izmantot pieejamos datus. 2010. gadā veikts pētījums rāda, ka vidēji uzņēmums paaugstinātu gada ienākumus par 14.4 procentiem, ja tas uzlabotu savu datu izmantošanas iespējas par 10%. Ir vērts apsvērt iespēju investēt uzņēmumam pielāgojamas resursu pārvaldes sistēmas ieviešanā, kas spēj ne vien sniegt iepriekš minētos tehnoloģiskos atsvaidzinājumus un palīdzēt uzņēmumam iet līdzi laikam, bet arī sniegt daudzdimensiju datu analīzes iespējas.

3) Pārdomāta mērķu uzstādīšana

Plānojot nākotnes projektus ir svarīgi mērķus definēt tā, lai sekot līdzi progresam uz to sasniegšanu būtu vienkārši un ērti. Pārdomāti mērķi ir specifiski, izmērāmi, sasniedzami un orientēti uz konkrētu rezultātu uzlabošanu. Tik pat svarīgi ir arī mērķu sasniegšanai izplānot aptuvenu notikumu gaitu un laika patēriņu. Šāda plānošana nodrošina arī darbinieku lielāku izpratni par notiekošu un skaidrākas vadlīnijas viņu darbam. Turklāt, šāda pieeja sniedz iespēju vadībai viegli pārskatīt gan katra darbinieka, gan uzņēmuma produktivitātes līmeni.

4) Darbinieku profesionāla pilnveidošanās

Kā viens no galvenajiem nefinansiālajiem faktoriem, ko darbinieki apsver izvēloties darbu, ir profesionālās izaugsmes iespējas. Darbinieku papildus apmācība ir arī viens no instrumentiem, kas palīdz saglābāt labu darbinieku lojalitāti un paliekošu interesi par uzņēmumu. Darbinieki bieži ir pašmotivēti izaugsmei, un uzņēmumam ir svarīgi apzināties, tieši kādas apmācības vai papildu zināšanas būtu nepieciešamas attiecīgajiem darbiniekiem un kā tās sekmētu uzņēmuma attīstību. Nereti vajadzīgo apmācību var nodrošināt uzņēmumā iekšēji, kas ir īpaši svarīgi jaunu darbinieku gadījumos. Saskaņā ar statistikas datiem 40% no darbiniekiem, kas nav ieguvuši nepieciešamo apmācību uzņēmumā, aiziet no šīs darba vietas viena gada laikā.

5) Darbinieku motivēšana, iedrošināšana, labi izdarītā atzīšana un izcelšana

Viena no svarīgākajām darba produktivitātes sastāvdaļām ir darbinieku vēlme iesaistīties gan esošajos darbos, gan nākotnes projektos. Saskaņā ar HR Reporter aptauju, kā svarīgākos faktorus, kas uzlabo vēlmi iesaistīties, aptaujātie min atbalstošu un motivējošu vadību, vadības izpratni par veselīgu darba un ārpus-darba dzīves balansu, kā arī tās apziņu par katra darbinieka individualitāti un padarītā novērtēšanu. Darbiniekiem ir svarīgi tikt atzītiem kā profesionāļiem un kā personībām. Šeit noteikti jāapzinās arī atšķirības starp dažādu paaudžu darbiniekiem un to pieejai darbam. Ja vecāko paaudžu darbinieki lielākoties vēlas tik novērtēti kā galvenie projektu virzītāji, tad jaunākajai millennium paaudzei svarīgi ir tik sadzirdētiem un nelimitētiem savu ideju dalīšanā. Turklāt, ne tikai apzinoties paaudžu atšķirības, bet arī katra darbinieka individuālās dotības, vadība kļūst kompetentāka darbu sadalē, biroja izkārtojumā un projektu komandu komplektēšanā, kas sekmē gan veiksmīgu iekšējo komunikāciju, gan arī darba produktivitāti.

6) Kritikas un atsauksmju sniegšana

Atklāta darbinieka vai padotā darba novērtēšana bieži vien mēdz sagādāt grūtības, un tai tiek meklēti apkārt ceļi. Tomēr, lai arī cik nepatīkams šis process dažkārt var likties, 72% aptaujāto darbinieku uzskata, ka konstruktīvs un pārdomāts viņu izdarītā novērtējums sekmētu labāku darbu attīstību. Šeit uzmanība noteikti jāpievērš atslēgas vārdiem “konstruktīvs” un “pārdomāts”. Lai gan bieži šādas sarunas nav abpusēji patīkamas, tās nevajadzētu sasteigt un pievēst īpašu uzmanību kritikas pasniegšanas formai. Ir vērts ieguldīt laiku individuālām, regulārām sarunām ar katru darbinieku, pat ja tas ne vienmēr liekas nepieciešams. Bieži vien problēmas un to saknes kļūs skaidrākas sarunu gaitā. Tāpat, kā vēsta Harvard Business Review publicētais pētījums, 74% no aptaujātajiem lielākoties nav pārsteigti par negatīvajām piezīmēm un minētās problēmas apzinās arī paši. Tāpēc kritiku būtu vēlams papildināt ar ieteikumiem problēmu risināšanai. Tādējādi darbinieks jūtās saprasts un atbalstīts, kas, protams, motivē viņu piestrādāt pie darba kvalitātes uzlabošanas.

7) Darbinieka uzklausīšana

Pētījumi pierāda, ka, jo vairāk sarunas laikā priekšnieks uzklausa padoto, jo augstāk darbinieks novērtē priekšnieka kritiku un ieteikumus. Kā jau noskaidrots, lielākoties darbiniekiem nav iebildumu saņemt negatīvas atsauksmes par padarīto. Tajā pašā laikā padotajam ir svarīgi just, ka viņa izdarītais ir pareizi saprasts un tiek uzklausīts arī viņa viedoklis. Šādās situācijās ieteicams pirms kritikas sniegšanas darbiniekam uzdot jautājumus par pārrunājamo situāciju un pēc iespējas labāk rekonstruēt viņa domu gaitu.

8) Iekšējās komunikācijas uzlabošanas

Nereti uzņēmuma darbību palēnina nepilnīgi pārdomāta un līdz galam neizstrādāta komunikācijas etiķete un/vai nepieciešamo komunikācijas platformu trūkums. Ir vērts iedziļināties esošajos komunikācijas procesos un to problēmposmos un pārliecināties, ka attiecīgā informācija vienmēr sasniedz paredzētos darbiniekus, vai arī tieši pretēji – ka darbinieki nesaņem lieku un tiem nevajadzīgu informāciju. Nozīmīgs faktors komunikācijas un attiecīgi produktivitātes uzlabošanā ir arī skaidra un vienota komunikācijas etiķete, kas paredz, kur un kādā formātā ievietojama dažādu veidu informācija un pie kā griezties problēmu gadījumos.

9) Ergonomika un darba vide

Lai arī šis punkts varētu likties pārvērtēts, pētījumi pierāda, ka labi ergonomiskie risinājumi tieši ietekmē darba produktivitāti. Labi pārdomāta kvalitatīvas darba zonas iekārtošana nodrošina pareizas pozas sēžot vai stāvot, limitē liekas kustības un nodrošina nepieciešamo objektu vieglāku sasniegšanu. Tas viss, protams, ietekmē arī darbinieka omu un vispārējo apmierinātību ar ikdienas norisēm. Ir vērts apsvērt gan pārmaiņas biroja plānā, gan investīcijas darba staciju uzlabošanā.

Lasi vairāk:

https://hbr.org/2013/04/does-money-really-affect-motiv

https://talentcove.com/blog/13-startling-facts-to-know-about-employee-engagement-and-feedback/

https://hbr.org/2015/04/the-assumptions-that-make-giving-tough-feedback-even-tougher

http://blog.clearcompany.com/5-surprising-employee-development-statistics-you-dont-know