[{"subtitle": "Sagaidot Latvijas simtgadi, top Latvijas skaist\u0101ko ozolu kalend\u0101ra sv\u0113tku izdevums", "thumb_properties": "{\"src\": \"/web/image/116066\", \"type\": \"img\"}", "name": "Kl\u0101t jaunais fotokonkurss!", "website_url": "/blog/jaunumi-2/post/klat-jaunais-fotokonkurss-105"}, {"subtitle": "No 1. -24. augustam J\u016brmalas dom\u0113 bija apskat\u0101ma ce\u013cojo\u0161\u0101 fotoizst\u0101de \u201eLatvijas skaist\u0101kie ozoli\u201c!", "thumb_properties": "{\"src\": \"/web/image/64883\", \"type\": \"img\"}", "name": "J\u016brmalas dom\u0113 \"Latvijas skaist\u0101kie ozoli\"", "website_url": "/blog/jaunumi-2/post/jurmalas-dome-latvijas-skaistakie-ozoli-12"}, {"subtitle": "Skatieties video st\u0101stu par uz\u0146\u0113m\u0113ju, kas uzlaboja sava uz\u0146\u0113muma darbu ar sist\u0113mu OZOLS.", "thumb_properties": "{\"src\": \"/web/image/65239\", \"type\": \"img\"}", "name": "St\u0101sts par uz\u0146\u0113m\u0113ju Reini", "website_url": "/blog/jaunumi-2/post/stasts-par-uznemeju-reini-22"}]