• Visas ERP iespējas

  Uzņēmumu vadības sistēma OZOLS nodrošina
  ERP (Enterprise Resource Planning) funkcionalitāti, kas apvienota ar Latvijas likumdošanai atbilstošu grāmatvedības uzskaiti.

  Sistēma aptver finanšu un vadības grāmatvedību, noliktavas pārvaldību, ražošanu, personāla vadību, budžeta plānošanu un citas funkcijas.

  +Lasīt vairāk
 • Modularitāte

  Sistēmas OZOLS modulārā uzbūve ļauj izveidot
  tieši Jūsu risinājumam nepieciešamās konfigurācijas.

  Sistēmas administrators var iestādīt katram
  lietotājam pieejamos programmas moduļus.

  +Lasīt vairāk
 • Ozols 365

  Ozols 365 ir pakalpojums, kas izmanto moderno SaaS (Software as a Service) programmatūras piegādes modeli.

  Ozols 365 dod iespēju izmantot daudzdimensiju ERP (Enterprise Resource Planning) sistēmu bez nepieciešamības iegādāties programmatūras licences.

  +Lasīt vairāk
 • 1
 • 2
 • 3

Ozols

Jūsu vajadzībām pielāgojama biznesa vadības un grāmatvedības sistēma

Uzņēmumu resursu plānošanas un vadības sistēma OZOLS ir programmatūra biznesa informācijas apstrādei un analīzei. Ar tās palīdzību var veikt uzņēmuma resursu vadību, grāmatvedības uzskaiti, personāla vadību un klientu attiecību pārvaldību. OZOLS nodrošina vienotu vidi objektīvu lēmumu pieņemšanai.

Sistēma nodrošina uzņēmumu darbu atbilstoši Latvijas likumdošanas prasībām, kā arī piedāvā analītiskas informācijas pieejamību un detalizāciju pa uzskaites dimensijām.

Sistēma sastāv no moduļiem, kurus var kombinēt, nodrošinot katram klientam nepieciešamās uzskaites funkcijas. Svarīga sistēmas īpašība ir iespēja izstrādāt jaunus moduļus, piemērojot to jebkura uzņēmuma vajadzībām.

Sistēmu OZOLS izstrādā un uztur SIA „Ozols Grupa” — sabiedrība, kas piedāvā saviem klientiem tieši viņu vajadzībām atbilstošos uzņēmumu vadības risinājumus.